Kích thước:

18 x 24 cm: 500.000đ/hộp
24 x 30 cm: 800.000đ/hộp
30 x 40 cm: 1.200.000đ/hộp
35 x 35 cm: 1.280.000đ/hộp
35 x 43 cm: 1.560.000đ/hộp

Quy cách: Hộp 100 tấm

Bình chọn sản phẩm: (4.9 / 1 Bình chọn)