Quy cách: Hộp 100 / 150 tấm
Hãng sản xuất: Fujifilm - Nhật

 

Kích thước Quy cách Đơn vị Số lượng Đơn giá (VAT)
Phim khô y tế DI-HT 20 x 25cm 100 tờ Hộp 01 1.050.000
Phim khô y tế DI-HT 25 x 30cm 100 tờ Hộp 01 1.600.000
Phim khô y tế DI-HT 26 x 36cm 100 tờ Hộp 01 1.930.000
Phim khô y tế DI-HT 35 x 43cm 100 tờ Hộp 01 3.100.000
         
Phim khô y tế DI-HL 20 x 25cm 150 tờ Hộp 01 1.600.000
Phim khô y tế DI-HL 25 x 30cm 150 tờ Hộp 01 2.500.000
Phim khô y tế DI-HL 26 x 36cm 150 tờ Hộp 01 3.000.000
Phim khô y tế DI-HL 35 x 43cm 110 tờ Hộp 01 3.200.000

Chọn thêm: Bộ nước rửa film Fuji (sản xuất tại Singapore): 1.250.000đ/bộ (3 chai developer: 1 chai 5 lít, 1 chai 250 ml, 1 chai 288 ml và 2 chai fixer: 1 chai 4 lít và 1 chai 600 ml)

Bình chọn sản phẩm: (4.8 / 1 Bình chọn)