Giấy điện tim 1 cần Nihon Koden FQS 50-3-100 (có sọc)
Kích thước: 50 mm x 100 mm x 300 sheet
Quy cách: Xấp
Nước sản xuất: Trung Quốc

Bình chọn sản phẩm: (4.5 / 1 Bình chọn)