Giấy điện tim 2, 3 cần Fukuda ME 063F30-H03 (có sọc)
Kích thước: 63 mm x 100 mm x 300 sheet
Quy cách: Xấp
Nước sản xuất: Trung Quốc

Bình chọn sản phẩm: (4.6 / 1 Bình chọn)