Giấy điện tim 6 cần Fukuda Denshi FX 7202, Edan SE-601 (sọc đỏ)

Kích thước: 110 mm x 140 mm x 200 sheet
Quy cách: Xấp
Nước sản xuất: Trung Quốc

Bình chọn sản phẩm: (4.6 / 1 Bình chọn)