Giấy điện tim 6 cần Fukuda ME 145F60-H05 (máy C300BX, C320) (sọc đỏ)

Kích thước: 145 mm x 150 mm x 400 sheet
Quy cách: Xấp
Nước sản xuất: Trung Quốc

Bình chọn sản phẩm: (4.7 / 1 Bình chọn)