Giấy điện tim Innomed G-80, BTS-310, NewTech 3105B, Edan SE-3, Suzuken Cardico 306 (sọc đỏ)

Kích thước: 80mm x 20m

Quy cách: Bịch 5 cuộn
Nước sản xuất: Trung Quốc
Sử dụng cho các máy đo điện tim: Innomed G-80, BTS-310, NewTech 3105B, Edan SE-3, Suzuken Cardico 306

Bình chọn sản phẩm: (4.5 / 1 Bình chọn)