Khẩu trang hoạt tính Neovision DM01-AC được ứng dụng trong các môi trường có mức ô nhiễm vừa.

Khẩu trang y tế than hoạt tính DM01-AC bao gồm 4 lớp:

- Lớp vải không dệt (Non-woven) ở mặt trong và mặt ngoài.

- Lớp lọc bụi & vi khuẩn.

- Lớp than hoạt tính ép trong vải (Activated Carbon Nonwoven).

Được sử dụng trong môi trường vừa phải:

- Môi trường y tế. 

- Môi trường công nghiệp.

- Phòng mạch, nha sĩ....

Khẩu trang hoạt tính Neovision DM01-AC có khả năng lọc các loại khí H2S, SO2, CO, NH3 và lọc bụi >90%.

Bình chọn sản phẩm: (4.8 / 1 Bình chọn)