Nhíp DeBakey Atraumatic Tissue 2mm - 20cm
Hãng sản xuất: Hilbro - Pakistan

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 3 Bình chọn)