Bạn có thể sử dụng que thử đường huyết OneTouch® Select™ cho máy đo đường huyết OneTouch® Select Simple™.

Que thử cá nhân hóa cho từng bệnh nhân với độ chính xác cao
Que thử được sản xuất tại Anh bởi Lifescan Scotland Ltd.   

Độ chính xác cao đạt tiêu chuẩn ISO 15197:2013

Dữ liệu độ chính xác trên lâm sàng đã được chứng minh trong nghiên cứu 5 năm

Tự động điều chỉnh theo hematocrit của mỗi cá nhân, giúp kết quả đo chính xác và đáng tin cậy

Results in just 5 seconds

Cho biết kết quả nhanh chóng trong vòng 5 giây

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)