Dùng cho máy sốc tim Philips Codemaster

Model: Skintact DF26N

Hãng sản xuất: Leonhard Lang - Áo

Bình chọn sản phẩm: (4.8 / 1 Bình chọn)