Băng bột 3 in (7.5cm x 2.7m): 24.000đ/cuộn
Băng bột 4 in (10cm x 2.7m): 28.000đ/cuộn
Băng bột 5 in (12.5cm x 2.7m): 34.000đ/cuộn
Băng bột 6 in (15cm x 2.7m): 38.000đ/cuộn
Quy cách: Hộp 12 cuộn, thùng 120 cuộn

Bán nguyên hộp

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)