Chất liệu: Vải không dệt

Kích thước: (80 cm x 80 cm)/2

Đóng gói: Gói 1 cái

Đặt 20 cái trở lên

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)