1538-0: Kích thước 1.25cm x 9.1m

Quy cách: 24 cuộn/hộp. Giá 380.000đ/hộp
1538-1: Kích thước 2.5cm x 9.1m

Quy cách: 12 cuộn/hộp. Giá 380.000đ/hộp
1538-2: Kích thước 5cm x 9.1m.

Quy cách: 6 cuộn/hộp. Giá 380.000đ/hộp

Bình chọn sản phẩm: (4.9 / 1 Bình chọn)