Chỉ định:

- Cố định nẹp, băng cố định khi gãy tay.

- Băng ép dùng sau phẫu thuật.

- Băng cố định các băng khác.

- Cố định IV và các thiết bị khác.

- Có thể sử dụng trong khi chơi thể thao, cố định (bảo vệ) cổ tay, khớp khuỷu tay, khớp gối…

1583: Kích thước 7.5cm x 4.5m

Quy cách: 24 cuộn/thùng

 

1582: Kích thước 5cm x 4.5m

Quy cách: 36 cuộn/thùng

 

1584: Kích thước 10cm x 4.5m

Quy cách: 18 cuộn/thùng

Bình chọn sản phẩm: (4.8 / 1 Bình chọn)