Banh Desmarres 8mm x 160mm (18.0140.08)

Banh Desmarres 10mm x 160mm (18.0140.10)

Banh Desmarres 12mm x 160mm (18.0140.12)

Banh Desmarres 14mm x 160mm (18.0140.14)

Banh Desmarres 16mm x 160mm (18.0140.16)

Banh Desmarres 18mm x 160mm (18.0140.18)

Hãng sản xuất: Hilbro - Pakistan

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)