Bộ tiểu phẫu 11 món, bao gồm:

1. Cán dao số 4

2. Lưỡi dao 15

3. Lưỡi dao 23

4. Pen thẳng không mấu 13 cm

5. Kéo cong 14 cm

6. Pen cong có mấu 14 cm

7. Kẹp kim 14 cm

8. Kéo 2 tù 14 cm

9. Kéo 1 tù 1 mấu 12 cm

10. Nhíp adson không mấu 12 cm

11. Nhíp cong 12 cm

Hãng sản xuất: AAS - Pakistan

Bình chọn sản phẩm: (4.8 / 5 Bình chọn)