Nồng độ cồn: 70 độ

Quy cách: Chai 1 lít, chai 2 lít, can 30 lít

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)