Nồng độ cồn: 96 độ

Quy cách: Chai 1 lít, chai 2 lít, can 30 lít

Bán 10 lít trở lên

Bình chọn sản phẩm: (4.7 / 1 Bình chọn)