Nồng độ cồn: 90 độ

Quy cách: Chai 1 lít, chai 2 lít, can 30 lít

Bình chọn sản phẩm: (4.8 / 1 Bình chọn)