Gạc sạch, chưa tiệt trùng

Kích thước:

10cm x 10cm x 6 lớp: 77.000đ/gói

Quy cách: Gói 100 miếng, thùng 10 gói

5cm x 5cm x 8 lớp: 36.000đ/gói

Quy cách: Gói 100 miếng, thùng 50 gói

5cm x 6.5cm x 12 lớp: 50.000đ/gói

Quy cách: Gói 100 miếng, thùng 20 gói

Bình chọn sản phẩm: (4.8 / 1 Bình chọn)