Kéo cắt băng 14 cm: 36.000Đ (PMP)

Kéo cắt băng 18 cm: 38.000Đ (AAS) - 50.000Đ (PMP)

Hãng sản xuất: AAS/PMP - Pakistan

Bình chọn sản phẩm: (4.5 / 1 Bình chọn)