Kéo Mayo cong 14cm: 34.000Đ (PMP)

Kéo Mayo thẳng, cong 15 cm: 28.000Đ (AAS)

Kéo Mayo cong 16 cm: 38.000 (PMP)

Kéo Mayo thẳng, cong 17 cm: 30.000Đ (AAS)

Kéo Mayo thẳng, cong 18 cm: 42.000 (PMP)

Hãng sản xuất: AAS/PMP - Pakistan

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)