Kéo mét thẳng, cong 12 cm: 32.000Đ (PMP)

Kéo mét thẳng, cong 14 cm: 36.000Đ (PMP)

Kéo mét thẳng, cong 16 cm: 32.000Đ (AAS) - 38.000Đ (PMP)

Kéo mét thẳng, cong 18 cm: 33.000Đ (AAS) - 42.000Đ (PMP)

Kéo mét thẳng, cong 20 cm: 75.000Đ (PMP)

Kéo mét thẳng, cong 23 cm: 90.000Đ (PMP)

Hãng sản xuất: AAS/PMP - Pakistan

Bình chọn sản phẩm: (4.5 / 3 Bình chọn)