Kéo 2 đầu nhọn thẳng, cong 10 cm: 15.000Đ (AAS) - 20.000Đ (PMP)

Kéo 2 đầu nhọn thẳng, cong 12 cm: 18.000Đ (AAS) - 24.000Đ (PMP)

Kéo 2 đầu nhọn thẳng, cong 14 cm: 20.000Đ (AAS) - 26.000Đ (PMP)

Kéo 2 đầu nhọn thẳng, cong 16 cm: 25.000Đ (AAS) - 30.000Đ (PMP)

Kéo 2 đầu nhọn thẳng, cong 18 cm: 30.000Đ (AAS) - 40.000Đ (PMP)

Kéo 2 đầu nhọn thẳng, cong 20 cm: 38.000Đ (AAS) - 42.000Đ (PMP)

Kéo 2 đầu tù thẳng, cong 14 cm: 20.000Đ (AAS) - 26.000Đ (PMP)

Kéo 2 đầu tù thẳng, cong 16 cm: 25.000Đ (AAS) - 30.000Đ (PMP)

Kéo 2 đầu tù thẳng, cong 18 cm: 30.000Đ (AAS) - 38.000Đ (PMP)

Kéo 1 nhọn 1 tù thẳng, cong 14 cm: 20.000Đ (AAS) - 26.000Đ (PMP)

Kéo 1 nhọn 1 tù thẳng, cong 16 cm: 25.000Đ (AAS) - 30.000Đ (PMP)

Kéo 1 nhọn 1 tù thẳng, cong 18 cm: 30.000Đ (AAS) - 40.000Đ (PMP)

Hãng sản xuất: AAS/PMP - Pakistan

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)