Công dụng: Dùng gắp dị vật tai

Kích thước: 8.5 cm

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 2 Bình chọn)