Công dụng: Dùng gắp xương cá

Kích thước: 19 cm

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)