Công dụng: Dùng gắp xương cá

Kích thước: 18 cm

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)