Pen thẳng, cong có mấu 12 cm: 24.000Đ (AAS) - 28.000Đ (PMP)

Pen thẳng, cong có mấu 14 cm: 25.000Đ (AAS) - 30.000Đ (PMP)

Pen thẳng, cong có mấu 16 cm: 28.000Đ (AAS) - 33.000Đ (PMP)

Pen thẳng, cong có mấu 18 cm: 35.000Đ (AAS) - 48.000Đ (PMP)

Pen thẳng, cong có mấu 20 cm: 38.000Đ (AAS) - 60.000Đ (PMP)

Pen thẳng, cong có mấu 24 cm: 65.000Đ (AAS)

Hãng sản xuấtAAS/PMP - Pakistan

Bình chọn sản phẩm: (4.7 / 1 Bình chọn)