Que thử nước tiểu 10 thông số Acon Mission dùng để đo các thông số sinh hoá của nước tiểu bằng các máy phân tích nước tiểu dòng Mission do tập đoàn Acon Laboratories Inc., Mỹ sản xuất như Mission U120, U500... 

Cho kết quả 10 thông số: Leukocytes, Nitrite, Urobilinogen, Protein, pH, Blood, Specific Gravity, Ketone, Bilirubin, Glucose (LEU/ NIT/ URO/ PRO/ pH/ BLO/ SG/ KET/ BIL/ GLU)

Thời gian que ủ màu: 1 phút

Quy cách: Hộp 100 que

Bình chọn sản phẩm: (4.6 / 1 Bình chọn)