Giới thiệu chung:
Kit thử phát hiện sử dụng chất gây nghiện THC dùng để định tính phát hiện 11-nor-D9-THC-9 COOH, chất chuyển đổi của Marijuana trong nước tiểu khi nồng độ của chất này trong nước tiểu đạt tới giá trị giới hạn (cut-off) là 50ng/mL, đủ để khẳng định đối tượng đã sử dụng chất gây nghiện Marijuana.
Nguyên lý hoạt động:
Kit thử phát hiện sử dụng chất gây nghiện THC (Marijuana) là dụng cụ xét nghiệm sắc ký miễn dịch định tính sử dụng phương pháp dòng chảy một chiều hoạt động theo nguyên lý của phản ứng cạnh tranh:
- Trong quá trình xét nghiệm, mẫu nước tiểu thấm lên trên dọc theo màng thấm kit thử nhờ mao dẫn. Marijuana, nếu có mặt trong nước tiểu với nồng độ thấp hơn giá trị giới hạn, sẽ không thể bão hòa hoàn toàn các kháng thể kháng Marijuana (anti - Marijuana antibodies) của kit thử. Khi đó các kháng thể này sẽ còn khả năng phản ứng với cộng hợp Marijuana phủ sẵn tại vùng kết quả và tạo ra 1 vạch màu đỏ gọi là vạch kết quả (T), cho kết quả âm tính.
- Ngược lại, nếu nồng độ Marijuana trong nước tiểu cao hơn giá trị giới hạn, lớp kháng thể sẽ bị bão hòa hoàn toàn, không còn để phản ứng tiếp với cộng hợp Marijuana và sẽ không làm cho vạch kết quả xuất hiện, cho kết quả là Dương tính.
- Nhằm mục đích kiểm tra quy trình thao tác xét nghiệm, một vạch màu khác luôn luôn xuất hiện tại vùng chứng (C), gọi là vạch chứng (C) nếu quy trình thao tác xét nghiệm đúng, lượng mẫu phẩm đủ và lớp màng đã thấm tốt.

Quy trình xét nghiệm:

1. Lấy nước tiểu vào ly.

2. Xé bỏ bao theo dấu cắt và cầm que thử theo hướng mũi tên chỉ xuống.

3. Cho que thử vào ly theo chiều thẳng đứng.

4. Đặt que thử theo mặt phẳng nằm ngang, không thấm nước, bắt đầu tính thời gian và đợi vạch đỏ xuất hiện. Đọc kết quả trong 5 - 10 phút. Không đọc sau 10 phút.

Lưu ý: Mức nước tiểu không ngập đầu mũi tên trên que thử (Max line)

Diễn giải kết quả:
Dương tính: Trên kit thử xuất hiện chỉ 1 vạch chứng (C). Không thấy xuất hiện vạch kết quả (T) dù đậm hay mờ. Kết luận: Đối tượng đã sử dụng chất gây nghiện Marijuana.
Âm tính: Trên kit thử xuất hiện hai vạch đỏ rõ rệt: một ở vùng chứng gọi là vạch chứng (C), còn vạch kia ở vùng kết quả gọi là vạch kết quả (T). Kết luận: Đối tượng không sử dụng chất gây nghiện Marijuana.
Lưu ý: Độ đậm màu đỏ của vạch kết quả (T) sẽ khác nhau. Tuy nhiên, bất cứ độ mờ nào ở vạch kết quả (T) cũng đều được coi là âm tính.

Quy cách: Hộp 50 test

Bán nguyên hộp

Bình chọn sản phẩm: (4.8 / 1 Bình chọn)