Chất liệu: Inox

Kích thước:

Hộp đựng gòn inox Vinh Tấn (nhỏ, đúc) Ø 7.5 x 6 cm: 32.000đ/cái
Hộp đựng gòn inox Vinh Tấn (trung, đúc) Ø 8.5 x 7 cm: 35.000đ/cái

Hộp đựng gòn inox Vinh Tấn (trung, thấp, ghép) Ø 10 x 8 x 2 cm: 45.000đ/cái

Hộp đựng gòn inox Vinh Tấn (trung, thấp, đúc) Ø 10 x 8 x2 cm: 52.000đ/cái
Hộp đựng gòn inox Vinh Tấn (trung, ghép) Ø 10 x 11 cm: 50.000đ/cái

Hộp đựng gòn inox Vinh Tấn (đại, thấp, ghép) Ø 13 x 12 x 2 cm: 59.000đ/cái
Hộp đựng gòn inox Vinh Tấn (đại, ghép) Ø 13 x 15 cm: 62.000đ/cái

Hãng sản xuất: Vinh Tấn - Việt Nam

Bình chọn sản phẩm: (4.7 / 1 Bình chọn)